تیکنر Thickener

(دستگاه تصفیه آب)

دستگاه بازیافت آب یا تیکنر اولین مرحله بازیافت آب در صنایع تولید شن وماسه، شیشه، آهن و صنایع معدنی است.
این دستگاه با استفاده از نیروی جاذبه عملیات جداسازی جامد و مایع را به روش رسوبی انجام داده و جهت تسریع در این امر از مواد پلی الکترولیت استفاده مینماید.
 استفاده از این دستگاه سبب کاهش هزینه های آب، تعمیرات مربوطه و فضای مورد نیاز جهت استخر پساب گردیده و استفاده از منابع طبیعی غیر قابل بازگشت را به حداقل می رساند و ۹۰٪ آب مورد استفاده در سیستم شستشو بازیافت می گردد.

 

برخي نقاط قوت اين سيستم به شرح ذيل مي باشد:

 • طراحي كانال سرريز در محيط خارجي تيكنر باعث ايجاد حداكثر فاصله تـا محل ورود پساب و ايجاد ضمانت جهت شفافيت آب سر ريز را خواهد داشت.
 • استفاده از پل فلزي در قطر تيكنر امكان نمونه برداري از پساب و تعميـرات احتمالي به روي مكانيزم هاي حركتي را به راحتي مهيا مي سازد.
 • استفاده از راه پله و مسيرهاي دسترسي و نرده هاي گالوانيزه مطابق بـا استانداردهاي ايمني اروپا از ديگر مزاياي اين سيستم است.
 • استفاده از پاروهاي قابل تنظيم با چهاربازو و انجام بالانس وزني به روي پاروها توسط دستگاههاي پيشرفته ضمـانـت حـداكـثـر عـمـر مـفـيـد موتورگيربكس امريكايي سيستم را به همراه خواهد داشت .
 • مكانيزم پمپ و شيرهاي از قبل مونتاژ شده اين سيـسـتـم، مـدت زمان نصب و راه اندازي را به حداقل كاهش مي دهد.
 • استفاده از برترين مارك پمپ هاي تخليه گل با پروانـه آبـكـاري شده امكان تخليه گل را تا مسافت بيش از ۳۰۰ متر و ارتـفـاع ۱۰۰ متري با عمر طولاني فراهم مي آورد.
 • استفاده از سيستم كنترل PLC و صفحه نمايش لمسي آمريكايي به اپراتور اين اجازه را خواهد داد كه دستگاه را مطابق با شرايط موجود تنظيم و حداكثر كارايي را به همراه حداقل عمليات اجرايي راهبري نمايد.
 • سيستم ساخت پليمر شامل مخازن آب، ساخت و نگهداري پلـيـمـر بـه هـمـراه سنسورهاي سطح به طور اتوماتيك عمليات ساخت و تزريق پليمر را به عهده داشته و مجموعه به طور كامل به انضمام كمپرسور هوا، سيستم روشنايي، كليه پـمـپ هـا، ميكسر و فيدر مواد شيميايي در داخل كانتينر، از قبل نصب و تست گرديده است .
 • سيستم ساخت پليمر يا poly plant ميتواند به صورت مجزا جهت كاهش زمان ته نشيني در چاله هاي پساب نيز به كار گرفته شود. اين مجموعه در ظرفيت هاي ۴ و ۲.۵ كيلوگرم بر سـاعـت قابل دسترسي بوده و با سيستم كنترل دور پمپ تـزريـق، ميتوان ميزان پليمر تزريقي را بين ۱۰۰ – ۰ درصد تنظيـم نمود.
 • استفاده از سيستم كنترل دور موتور براي پمـپ تزريق پليمر اين اجازه را به اپراتور خواهد داد كه با توجه به شرايط نسبت به تغيير ميزان تزريق پليمر اقدام نمايد، هرچند با استفاده از تجهيزات جانبي و اضافه نمودن آن به سيستم كنترل مي تـوان ايـن امر را به صورت اتوماتيك و بدون اپراتور انجام داد.
 • تنوع در ابعاد و احجام با ظرفيت هاي /100m3 600m3/h ، 400m3/h ، 200m3/h h بـا افزايش ۲۵ درصدي ظرفيت انتـخـاب را جـهـت كاربري هاي متفاوت تسهيل مي نمايد.
 • توان مصرفي پايين در حد مـتـوسـط ۵kw و كوتاه بودن زمان لازم جهت نصب و راه انـدازي (حداكثر ۱۰ روز) از ديـگر مزيـت هاي بـارز ايـن سـيستم مي باشد.