برسا تجهیز معدن

شركت برسا در سال 2000 جهت ميل به استاندارد سازي و توسعه علوم مرتبط به بخش ماشين آلات معدني تأسيس و با بهره گيري از تـجـارب ارزنده كارشناسان داخلي و خارجي و تحقيق درخصوص شركت هاي سازنده اروپايي و امريكايي در زمينه ساخت ماشين آلات معدنـي، پـس از قريب يك دهه نسبت به انتخاب شركت CDE ايرلند به عنوان شركت برتر اقدام و پس از خريداري ماشين آلات مربوطه و پايش آن در مـدت يكسال نسبت به اخذ نمايندگي انحصاري آن شركت اقدام نمود. اين شركت در راستاي تحقق آرمـان خود كه همانا خودكفايي صـنـعـتـي كشور است اقدام به عـقـد قـرارداد جهت انتقال دانش فني نموده، و از حضور مسـتـمـر كـارشـنـاسـان و مهـنـدسـيـن شـركـت CDE در زمينه هاي، طراحي و خدمات پس از فروش در ايران سود ميبرد.

نماینده انحصاری CDE

شركت CDE در سال 1992 تأسيس و با به كارگيري مهندسين با تجربه در زمينه هاي مختلف صنعتي و معدني در كوتـاه تـريـن مـدت بـه تكنولوژي توليد ماشين آلات معدني با كيفيت بالا دست يافت.
اين شركت در اولين گام استفاده از تكنولوژي هيدروسيكلون را به دنيامعرفي نمود و پس از آن مـوفـق شد بزرگترين تأسيسات شستشوي شن وماسه را باتوليد 60/000 تـن در روز در كشور قطر طراحي، نصب و راه اندازي نمايد.
اين شركت همچنين اولين سازنده تأسيسات شستشوي متحرك شن ومـاسـه در جهان مي باشد.